تبلیغات
ღღ فـــــقــــط بــــرایـــ تـــــو ღღ - دلت که گرفته باشد
 בلت كـہ گرᓅـتـہ باشـב...
 
 شاـבتریטּ آهنگ ها، برایت روضـہ خوانے ᓄـیكننـב
 
 شلوغتریטּ ᓄـكانها، تنهایے ات را بـہ رُخَت ᓄـے كشنـב
 
 و شاـבتریטּ روزها، براے تو غـᓄـگیטּ تریטּ روزهاـωـت
 
 בلت كـہ گرᓅـتـہ باشـב...
 
 نـᓆـض ᓄـیشوב هـᓄــہ ے ᓆـانوטּ ها
 
 בل كجـــا... ᓆـانوטּ كجـــا
 
 ᓄــבتها طول ᓄـیكشـב تا خاك بگیرב خاطرہ هاے رنگارنگ
 
 ᓄـیگذارے تار شوב ایטּ خاطرہ ها
 
 اـᓄـا یك خواب ِ ناغاـᓅـل، گرב و خاك تـᓄـاـᓄ خاطرہ ها را ᓄـے گیرב !!
 
 ᓄـیشوב ᓄـثل روز ِ اول
 
 ᓄـیشوב خاطرہ هاے ناب
 
 زخـᓄـها تازہ ᓄـیشوב باز ...


  


تاریخ : پنجشنبه 13 آذر 1393 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : مـــــטּ | نظرات
.: SAJADRABIEI :.